"Oír, oiréis pero no entenderéis;
mirar, miraréis pero no veréis"
Mateo (13,14)
Mover para ver, ver para nomear.
Novos desprazamentos. Novos lugares polos que re-moverme. 
Exercicio de reflexión sobre aquilo que escapa a criterios ríxidos,
sobre aquilo que rompe e desordena, muda, desaparece e des(a)prende. 
En busca da vida en consonancia co desexo.
Estou a darlle corpo a un texto que tiña gardado,
estou a darlle texto a un corpo que tiña gardado.