desgaje

portada_web1
portada_web3
portada_web4

O cambio percíbese como morte cando a identidade é entendida como acumulación.

A identidade rachada.

O vacío entre a necesidade autoimposta e o desexo descoñecido, entre o humano e o bestial, a beleza e a fealdad, a resistencia da apariencia e a desorde interior. 

O vacío percíbese como morte cando a identidade é entendida como acumulación. A identidade rachada, o vacío do meu, a morte desatendida, o masculino e o feminino, a apariencia da orde, a aparición da desorde mental, a beleza e a resistencia. A perda significa rotura da noción de min mesma.